15 de feb. de 2013

Fé de erratas: “Solicitude de vacacións de 2013”


O pasado xaneiro o persoal de HD recibiu un correo, por orde do BAM do servizo, no que se explicaba cal era o procedemento para realizar a solicitude de vacacións para o ano 2013. Neste comunicación destacábanse dous puntos que son unha vulneración absoluta da lexislación vixente, citamos textualmente:

El plazo máximo para solicitar vacaciones del 2013 es el 31.03.2013 y se deberán solicitar los 8 periodos (4 semanas e os 4 días soltos). En caso de no hacerlo así la empresa tiene derecho a asignar 15 días, por lo que este año se hará con todos los que no las soliciten en plazo y se repartirá según la disponibilidad.

7 días consecutivos de lunes a domingo”

Desta situación demos parte ao departamento de RRHH, que se mostraron moi sorprendidos dado o descoñecemento absoluto desta situación e nos comunicaron que se trasladarían ao responsable que se procedese á súa corrección.

O pasado mércores procedeuse por parte do responsable a facer dita rectificación pero creemos que non chegou a todo o persoal, igual é que pegar un correo ao carón da porta do seu despacho non chame moito a atención, semella que ese día non funcionaba correctamente o servidor de correo.

Por todo isto e para que os vosos dereitos non sexan vulnerados con actitudes caciquís vos informamos dos erros que contén dita comunicación:

  • Nin no Estatuto nin no Convenio faise referencia a un prazo máximo de entrega de vacacións, só se indica que o traballador/a ten que coñecer as súas datas de desfrute 2 meses antes da data solicitada.
  • Tal e como establece o Estatuto os períodos de vacacións son un acordo entre o traballador/a e a empresa, en ningún caso pode ser unha decisión imposta e unilateral da empresa e sen acreditar motivos para elo. Tampouco se poden basear en lendas urbanas de que 15 días os elixen os traballadores/as e 15 días a empresa xa que esta situación tampouco esta lexislada nin no Estatuto nin no Convenio de Contact Center.
  • Os períodos de vacacións son de 7 días consecutivos pero non hai ningunha obriga de que sexan de Luns a Domingo; o traballador/a pode solicítalos como queira sempre e cando sexan 7 días naturais seguidos; de martes a luns, seguindo o propio exemplo do BAM de HD, de mércores a martes, de xoves a mércores, etc...

Ademais informarvos que concretamos con RRHH que calquera traballador/a que solicitase as vacacións seguindo estas instrucións incorrectas pode volver a pedilas indicando que a primeira solicitude se fixo en base a unha comunicación incorrecta por parte do servizo.

Ningún comentario: