13 de feb. de 2019

ERTE en Bosch, fin do período de consultas

Onte rematou SEN ACORDO o período de consultas do ERTE para os servizos de Vodafone. A día de hoxe non temos a acta preceptiva, nin a empresa facilitou os termos de aplicación do ERTE. Non sabemos cando, como e a quen pretende aplicar o Expediente. Bosch pretende agardar a ter novas previsións do cliente, superando o período legal de consultas.

Dificilmente se pode negociar e acordar o que se descoñece, a actuación da empresa vulnera o principio de boa fe na negociación.

Onte falaron de posibles medidas, pero sen pechalas á espera de noticias de Vodafone. Este Comité non ten garantías das medias que se aplicarán.

Carga traballo: A empresa recoñece que hai carga de traballo noutros servizos e pretende contratar persoal externo para cubrilos, xa que segundo eles hai persoal indefinido que non da o “perfil”. Unha fraude absoluta.

Vodafone Reclamacións: Pode que o persoal deste servizo quede excluído o do ERTE.

Vodafone Provisión:
 • Rescindirán a todo o persoal de ETT do servizo durante o mes de marzo e planificarán suspensións para o persoal de empresa dende abril ata xullo de 2019.
 • Realizarán planificacións de máximos, sen minorar o impacto previsto do ERTE. Din que non recibiron a confirmación de Vodafone dos volumes para os próximos meses. No caso de que a carga de traballo sexa maior ao planificado reduciranse os períodos de suspensión (que remedio).
 • Viñan solicitando voluntarios/as, para períodos de 15 días, 1 mes e 2 meses. Entendemos que si hai voluntarios non se atreverán a impoñer forzosos.

Vodafone HD:
 • Pechado o número de persoal voluntario (131 axentes e 34 soportes), indican que non é suficiente polo que precisan realizar mais suspensións (de máximos) conforme aos  criterios indicados na reunión anterior de produtividade e xornada.
 • O persoal voluntario so poderá ser suspendido polo período que indicou na solicitude.
 • Os períodos de suspensión poderían ser en días continuados, non coincidindo con vacacións ou días libres por festivo solicitados, nin tampouco con días de descanso semanal.
 • No departamento de 2N_MTTO, 2N_UCI (especiais) e 2N_RED, non se realizarán suspensións en maio, xuño e xullo. En 2N_PROV non se realizarán suspensións en xuño.

Hoxe mesmo temos solicitado da empresa que facilite os criterios de aplicación do ERTE, legalmente deberían telo facilitado na data de finalización do período legal de consultas, polo que xa estudamos medidas.

11 de feb. de 2019

ERTE en Bosch, sen avances

Na reunión de hoxe non se produciu ningún tipo de avance na negociación. A empresa informou que aínda non recibiron a previsión de volume de traballo por parte de Vodafone e que, de non recibila, esta tarde realizarán unha planificación de máximos para os próximos meses.

Con respecto as puntos tratados na última reunión:

 • Bolsa de emprego: crearán unha bolsa de emprego con todo o persoal de ETT de servizos de Vodafone que foi despedido dende decembro. No caso de aumentar o traballo irán contratando en función da produtividade que tiña o traballador ou traballadora, AHT e FCR no caso de FRONT e ratio no caso de 2N.
 • Rexeitan definitivamente calquera tipo de compensación económica ao persoal afectado polas suspensións, así como manter os días das vacacións ou non descontar os días de suspensión das pagas extras.

Se o venres non viamos avances na negociación, hoxe aínda menos. Maña, ás 13:00 horas, terá lugar a derradeira reunión do período de consultas e agardamos que a empresa, en aras da boa fe negociadora, mude a súa postura actual.

En todo caso para informar con detalle todo o que suceda, dende o Comité convocamos a todo persoal a que participe nas asembleas que faremos nos centros de traballo:


 • Vg1: martes 12 de febreiro, na sala de formación da planta baixa (Xoguetería) de 14:30 a 16:00 e de 16:00 a 18:00 horas.
 • Vg3.1: mércores 13 de febreiro, na sala de Conferencias na 5ª planta de 11:00 a 13:00, de 14:00 a 16:00 e de 17:00 a 19:00 horas.

*Lembramos que a asistencia ás asembleas debe ser fóra do horario laboral

8 de feb. de 2019

ERTE en Bosch, reunión 8 de febreiro

Hoxe mantivemos unha nova reunión de negociación na que a empresa trasladou  as seguintes cuestións:

Duración do ERTE: a empresa reitera a súa proposta de finalización o 31 de xullo de 2019. Non consideran viable reducir este prazo, xa que tamén deben ter en conta a baixada habitual que os servizos teñen no mesmo período e rexeitan a proposta do Comité de reducilo polo menos un mes, ata o 30 de xuño; tal e como se falara nas  asembleas.

No servizos de Provisión e Reclamacións explican que aínda non dispoñen dunha vista definitiva por parte do cliente polo que non poden, neste momento, aportar nova información sobre as medidas nestes servizos. Indican que o luns agardan ter toda a información.

Onte publicouse un formulario para o persoal de HD, solicitando voluntarios e voluntarias para períodos de suspensión de 15 días, 1 mes ou 2 meses. Este formulario estará aberto ata o luns 11 de febreiro ás 10:00 horas. 

De non cubrir as necesidades coa voluntariedade, planificaranse as suspensións necesarias nos distintos departamentos, en base aos criterios de: produtividade, segundo os KPI’s do servizo nos meses de xuño a decembro de 2018, e xornada. A empresa indica que recolle a proposta trasladada polo Comité para intentar afectar o menos posible ao persoal con xornadas máis baixas, pero o primeiro criterio sempre será  por produtividade.

O persoal voluntario, no caso de que a carga de traballo continúe en descenso e se teña que valorar un posible ERE de extinción, serían os últimos afectados.

Bolsa de emprego: manifestan a súa intención de volver a contratar ao persoal despedido de ETT pero non a todo. Na vindeira reunión remitirán os criterios que consideran para que se inclúan na bolsa. Irían reincorporando persoal a medida que a carga de traballo o permita en función do desempeño que tiñan no servizo. Algo co que manifestamos a nos absoluta discrepancia.

Sobre as cuestións de complementos para o persoal afectado polas suspensión, así como manter días de vacacións e a prorrata de pagas extras reiteran que, de entrada, non sería asumible por parte da empresa, pero que volverán a valoralo unha vez teñan unha vista cuantificada da afectación.  

Por parte do Comité non vemos avances significativos na negociación e reivindicamos a nosa postura. Os traballadores e traballadoras non podemos ser os únicos que asumamos as consecuencias económicas desta situación. Se a empresa continúa sen modificar a súa postura vemos moi difícil poder chegar a acordo. A próxima reunión será o luns 11 de febreiro ás 13:00 horas.

Contamos con facer novas asembleas en Vg1 o martes 12 de febreiro e en Vg3.1 o mércores 13 de febreiro, informaremos de horas e salas no próximo comunicado.

6 de feb. de 2019

Comité de Empresa Bosch: Asembleas de persoal en Bosch

Para tratar con detalle a situación da negociación do ERTE na empresa dende o Comité convocamos a todo persoal a que participe nas asembleas que faremos nos centros de traballo:


 • Vg1: xoves 7 de febreiro, na sala de formación da planta baixa (Xoguetería) de 11:00 a 13:00, de 14:00 a 16:00 e de 16:00 a 18:00 horas.

 • Vg3.1: venres 8 de febreiro, na sala de Conferencias na 5ª planta de 11:00 a 13:00 e de 17:00 a 19:00 horas.
Pedimos desculpas pero debido ao calendario de reunións fixado coa empresa non nos é posible facer una asemblea o venres en horario de 14:00 a 16:00, polo que pregamos ao persoal que estea a partido acuda a asemblea do xoves en Vg1 de 14:00 a 16:00


*Lembramos que a asistencia ás asembleas debe ser fóra do horario laboral

31 de xan. de 2019

Comité de Empresa Bosch: ERTE en Bosch

O pasado martes iniciouse o período de consultas correspondente ao Expediente de Regulación temporal de Emprego iniciado pola empresa para os servizos de Vodafone e hoxe mantivemos a primeira reunión.

A empresa debería ter facilitado toda a documentación prevista na lexislación. Pola contra pasou documentación incompleta, contraditoria e sesgada. Entendemos que as causas NON están xustificadas e nin sequera facilitaron os criterios de selección do persoal afectado, mais alá do servizo ao que pertencen.

Pretenden aplicar, en base á unha previsión de baixada do traballo en febreiro, un ERTE que duraría todo o ano, propoñendo medidas para febreiro e sen explicar que medidas aplicarán o resto do ano. Xustifícanse dicindo que non dispoñen da previsión de carga de traballo por parte de Vodafone para os próximos meses e que incluso a Xunta de Galicia os avala neste senso. 

As medidas propostas para o mes de febreiro serían so de aplicación no servizo de Vodafone HD, afectando a case todo o persoal desta campaña, tanto axentes como coordinación, formación e apoios, excluíndo a capa de supervisión e apoios administrativos. O persoal afectado vería suspendido o seu contrato inicialmente entre sete e tres días marcados pola empresa. Dende o Comité non aceptaremos a imposición de medidas para as que puidera haber persoas voluntarias.

Para o resto do ano, nos din que xa se verá cando, como, a quen e por canto tempo suspenden os contratos e se aplican tamén a mesma medida en Provisión e Reclamacións. 

Dende o Comité de Empresa queremos chegar a un acordo, pero a situación coa que nos atopamos, dificulta que poida ser así. Si a empresa non cambia o paso, serán eles os únicos responsábeis da conflitividade que poida haber. 

A vindeira reunión é o 4 de febreiro, seguirémosvos informando.