26 de xul. de 2018

Ampliación do permiso de paternidade

Cal é a duración do permiso por paternidade? é o mesmo ca o permiso por nacemento de crianza?


Se falamos do permiso de paternidade retribuído e xestionado na Seguridade Social (artigo 48.7 do E.T.), desde o 5/07/2018, a suspensión do contrato será de 5 semanas ininterrompidas (agás a última que poderá gozarse dentro dos 9 meses seguintes) en caso de nacemento, adopción ou acollemento; ampliábeis no caso de partos múltiples en 2 días máis por cada fillo/a a partir da/do 2°, para todos os proxenitores, con independencia de que o nacemento, adopción ou acollemento teña lugar nunha familia numerosa, ou cando a familia adquira a devandita condición por este feito, cando na familia haxa unha persoa con discapacidade, ou nos caso de nacementos de crianzas con  menos de 1,5 quilos. A este permiso sumariámoslle 2 días (4 se ten que desprazarse) polo nacemento do fillo ou filla tal e como recolle o E.T. (nalgúns convenios este permiso é incluso de 7 días) que corren a cargo da empresa.Boletín sindical Nº21

Xa está dispoñible unha nova edición do boletín sindical da CIG que podedes consultar no seguinte enlace: Boletín Sindical nº21


14 de maio de 2018

O 17 de maio FOLGA en Bosch!

Ao longo dos últimos anos en Bosch participamos activamente en diversas campañas reclamando o dereito á atención en galego como medida contra a deslocalización do traballo cara a América Latina por parte das operadoras, o 20% do emprego do sector se atende dende estes países.

Dende a CIG sempre reclamamos o valor engadido do galego na atención por teléfono. Garantir o dereito da clientela de todas as empresas a ser atendida en galego implica crear de postos de traballo e garantir maior estabilidade do emprego nos Centros de Chamadas en Galiza

En Bosch recollemos máis de 1500 sinaturas de apoio a ILP, que neste senso, presentou A Mesa pola Normalización, tumbada no Parlamento Galego polo PP con Feijóo á cabeza.

Ademais, maila ser festivo, a empresa quería que traballaramos sen pagarnos o correspondente plus. Quizais agardan a que cando a Xustiza falle a sentenza chegará tarde, polo retraso actual, e non será efectiva.

Ante esta situación seguimos dando a batalla e temos convocada unha xornada de folga de 24 horas para o xoves 17 de maio.

Participa na manifestación o día 17 de maio ás 12:00 horas na Alameda de Santiago de Compostela. Na web www.queremosgalego.gal indicaranse os horarios e prezos dos buses que se porán ao dispor de todas as persoas que desexaren acudir a Compostela
27 de abr. de 2018

1º de maio: pola recuperación dos nosos dereitos

Durante os últimos anos vimos sufrindo continúas reformas laborais que recortan dereitos e precarizan cada vez máis as condicións laborais.

Ao persoal dos Centros de Chamadas esta situación non nos é descoñecida. Levamos anos pelexando contra unha patronal cada vez máis cacique que non para de lucrarse e aumentar beneficios a costa do noso esforzo e dos nosos dereitos.

Ante este escenario non nos amedrentamos, saímos a rúa e fixemos folgas para reclamar o noso, a ter un salario digno, a poder conciliar a nosa vida persoal e laboral, a manter os postos de traballo no noso pais en contra da deslocalización, a garantir o acceso a unha carreira profesional, ao recoñecemento ao traballo que facemos sen presións nin abusos, etc...

A situación actual con traballos cada vez máis precarios e con salarios baixos non só é unha cuestión que nos afecta agora, senón que tamén nos vai a afectar no futuro.

Queren facernos ver que as persoas que hoxe cotizamos, mañá non cobraremos pensións. Si nos convencen poderán quitárnolas. Con contratos a tempo parcial, salarios de merda e períodos de desemprego alternados con traballo precario, non é posible aforrar para facermos un plan de prensións privado como pretenden. Hoxe estamos cotizando para poder cobrar mañá, temos que saír a defender o noso dereito futuro.

MANIFESTATE coa CIG, pola defensa dos nosos dereitos, o 1º de maio ás 12:00 na Dobrada


20 de abr. de 2018

O xulgado é claro, secundar unha folga non é absentismo

Os plans de incentivos implantados en algúns servizos da empresa, noutros nin sequera merecen para a empresa tal consideración, pretenden motivar ao persoal con máis cartos por acadar os obxectivos marcados, pero sabemos que a realidade é outra.

Aínda que nun mes superes os obxectivos fixados: se colles unha gripe, te mudas do teu domicilio, casas ou un familiar cae enfermo e ingresa no hospital, a empresa determina que perdes os incentivos.

Neste senso, a dirección de operacións da empresa decidiu que se o persoal secundaba unha folga esta situación tería a consideración de “non presentismo” , (son únicos para inventar conceptos), polo que tamén afectaría á hora de computar o absentismo para o cobro de incentivos.

Tras denunciar esta situación en varias reunións coa empresa sen chegar a un acordo, a nosa delegada da CIG, Lourdes Castaño demandou á empresa no xulgado.

Agora, o xulgado do social de Vigo estima a demanda presentada pola CIG contra Bosch. Literalmente a sentenza afirma que: “O dereito de folga é un dereito fundamental recoñecido no artigo 28 da Constitución Española, polo que as limitacións ó seu exercicio, incluídas as indirectas como pode ser a perda de conceptos retributivos como consecuencia do seu exercicio deben ser interpretadas restritivamente”.

Sobre a sentenza non cabe recurso de suplicación polo que a empresa ten que deixar de aplicar inmediatamente este tipo de medidas que atentan contra os dereitos fundamentais das traballadoras e traballadores, ademais esiximos á empresa o abono dos incentivos impagados inxustamente.


Se tes algunha dúbida ou consulta fala cos representantes da CIG en Bosch ou ben podes remitila a través dos nosos canles de comunicación: