9 de out. de 2017

Novo Voceiro da CIG Centros de Chamadas


Xa está publicado o novo voceiro da CIG Centros de Chamadas:
En breve o repartiremos no centro de traballo pero xa podedes consultálo premendo neste enlace28 de xuño de 2017

28-X, Día do Orgullo LGTBIQ: unha data de denuncia, reivindicación e combate

A CIG reitera o seu compromiso e a súa aposta pola igualdade social, a visibilidade da diversidade afectivo sexual e a non discriminación. Ao tempo, a central sindical denuncia a hipocrisía do Partido Popular que pese a contar cunha Lei pola igualdade e non discriminación de persoas LGTBI en Galiza, permitiu que a organización ultracatólica Hazte Oír percorrera Compostela co “bus laranxa” espallando a súa mensaxe de xenreira contra o colectivo trans.


26 de xuño de 2017

Tremenda chapuza: O Ministerio invalida o Convenio asinado por CCOO, UGT e a Patronal

A Mesa Negociadora do Convenio Colectivo terá que volver a reunirse despois de que o Ministerio de Emprego e Seguridade Social non admitise o texto acordado por irregularidades.

O Ministerio comunicou numerosos puntos que deben ser corrixidos, algunhas son cuestións de calado:
 • Artigo 4: ACE, CCOO e UGT acordaron no Convenio unha centralización da negociación que vai máis ala da permitida por lei, (nos reclamamos que se negocie a nivel galego), o Ministerio considera que vulneran o establecido no artigo 84.2 do Estatuto, impedindo que se poda negociar a nivel de empresa.
 • Artigo 14: despois de toda a polémica o Ministerio considera que non poden existir contratos por Obra anteriores ao 18/06/2010, xa que serían fraudulentos. CCOO e UGT venderon fume.
 • Artigo 17, indemnizacións: considera que os contratos por Obra anteriores ao 12/02/2012 son fraudulentos. Ademais a norma que regula as indemnizacións da que falan no artigo está mal.
 • Artigo 60, suspensións do contrato de traballo: o Ministerio obriga a modificar varios apartados para que se inclúa a garda con fins de adopción, suposto que contempla o E.T., pero non o Convenio que asinaron CCOO e UGT.
O Ministerio tamén obriga a cambios de linguaxe; por diferenzas entre o texto remitido e o que asinaron; ou por referenzas erróneas á lexislación.

Estamos pois ante unha chapuza sindical, pero tamén ante un Convenio nefasto, CCOO e UGT cederon en materias coma salarios ou xornada, a cambio de nada.2 de xuño de 2017

Tiñamos razón en cada un dos ARGUMENTOS sobre o preacordo, como demostra o convenio definitivo

O 30 de maio as cúpulas directivas de CCOO e UGT asinaron coa patronal ACE o convenio colectivo. É significativo que quen asinou en nome dos teleoperadores e teleoperadoras sexa un traballador de Caja Madrid/Bankia, que nada ten que ver cos centros de chamadas. Todo un símbolo.

Os traballadores e traballadoras do sector non somos nenos nin nenas, nin estamos incapacitados/as. Temos dereito a decidir libremente se queremos este convenio ou non. Desde a CIG rexeitamos un modelo sindical antidemocrático e demandamos de novo a celebración dun referendo.

O preacordo era ambiguo e por iso o pasado 23 de maio fixemos unha serie de propostas coa interpretación máis favorable para o persoal, pero CCOO e UGT decliraron apoialas nas reunións mantidas.

Se en relación ao preacordo, ninguén refutou os nosos argumentos, hoxe o texto definitivo dános a razón:
 • En Galiza a maior parte dos contratos anteriores ao ano 2010 xa son indefinidos, e o nivel de indefinidos acada unha media do 65%. O convenio practicamente non nos afecta. Manteñen ademais o Contrato por Obra coma o “normalizado”, e para o cálculo do número de indefinidos non contan os contratos de ETT, polo que a temporalidade pode superar incluso o abusivo 50%.
 • Tal e como dixemos, a suba salarial para os anos 2015 e 2016 é “cero-cero”. Perdendo polo tanto o 1,6% dos nosos salarios (artigo 43 do convenio).
 • As futuras revisións salariais serán sobre o IPC vencido; isto quere dicir que os salarios non se actualizarán en base a suba dos prezos do mesmo ano (artigo 43).
 • Amplía a flexibilidade en materia de horarios a cambio de nada.
 • A bolsa de emprego prevista para o fin de campaña só afecta a nova empresa, polo que se está situada noutra provincia, a maior parte do persoal non poderá manter o emprego. Nós pediamos que se crease unha bolsa de emprego tamén na empresa que perde a campaña.
 • Non haberá compensación con tempo de descanso para os días 24 e 31 a partir das 20:00 horas (artigo 47).
   Non se terán en conta os incentivos no pago do complemento de incapacidade temporal (artigo 63).
Agora o texto definitivo debe pasar o filtro da Dirección Xeral de Traballo, pensamos que o convenio recolle aspectos de dubidosa legalidade polo que haberá que agardar a decisión do Ministerio.


10 de maio de 2017

Asembleas co persoal de Vodafone Comercial

Dende a nosa Sección Sindical, queremos agradecervos a todas e todos a vosa participación nas reunións de hoxe.

Aproveitamos para explicar, novamente, os cálculos das indemnizacións, en función da situación na que se poida atopar o traballador/a.
 • Indemnización por despido por causas obxectivas (Art.53 E.T.): 20 días de salario por ano traballado ata un máximo de 12 mensualidades (360 días) *Pedimos desculpas xa que inicialmente informáramos de un máximo de 9 mensualidades.
 • Extinción do contrato por modificación substancial das condicións de traballo (Art.41 E.T.): a indemnización é de 20 días de salario por ano traballado ata un máximo de 9 mensualidades (270 días).
 • Fin de obra: (Disposición transitoria octava do E.T.)
   8 días de salario por ano traballado para os contratos anteriores ao 31/12/2011
   9 días de salario por ano traballado para os contratos realizados no 2012
   10 días de salario por ano traballado para os contratos realizados no 2013
   11 días de salario por ano traballado para os contratos realizados no 2014
   12 días de salario por ano traballado para os contratos realizados a partir do 01/01/2015
 • Indenmización por despido improcedente: 33 días por año de servicio, hasta un máximo de 24 mensualidades.  Nos contratos anteriores ao 12/02/2012, deberá ser calculada conforme a un doble cómputo:
    * ata o 11/02/2012 a razón de 45 días de salario por ano traballado, con un tope de 42 mensualidades
    * a partir do 12/02/2012 ata a data do despido, a razón de 33 días de salario por ano traballado con un tope de 24 mensualidades

Recordarvos que estamos á vosa disposición para calquera dúbida, consulta ou reclamación que queirades facernos