30/04/2012

Un recorte salarial inxusto: 596 euros perdidos en 2 anos

A principios de febreiro advertiamos que aplicar no sector o Acordo Interconfederal de Negociación Colectiva pactado entre a CEOE-UGT-CCOO, elevaría a perda de poder adquisitivo a un 20% en cinco anos. O preacordo do Convenio aplica aquel acordo e a perda de poder adquisitivo está servida.

Traballamos menos que no ano 2009? Non. 
Baixaron os prezos dende o ano 2009? Tampouco. 

Non hai nada que xustifique recortar os salarios dos traballadores e traballadoras, por moito que as empresas e os delegados/as que sustentan a CCOO e UGT digan que si. É curioso que no mes de outubro do 2011 a patronal propuxo subas salariais maiores das contempladas no preacordo final de abril 2012. Vaia xeito de negociar. Daquela ACCE daba por perdido o ano 2010 e propuña unha suba do 1,50% para o 2011 e do 1,50% para o 2012. Unha suba miserable, pero superior á finalmente pactada. 

                       Salario 2009  Coa suba IPC Preacordo Perda bienio

Teleoperador/a 12.956        13.656              13.086        -570 euros 
T. especialista   13.550        14.282              13.686        -596 euros


CCOO e UGT aceptaron subir os salarios menos do que propuña a patronal en outubro de 2010, cabe preguntarse a cambio de qué. E malia que o IPC non é un indicador válido (o xeito de calculalo foi cambiado en varias ocasións polos gobernos e os prezos soben sempre moi por riba), é posible facer un cálculo do que perdemos co preacordo no bienio 2010-2011. 

Non poden xustificar o recorte dicindo que non se cambiou o artigo 17 para poder despedir ao persoal indefinido como pretendían as empresas, pero iso foi conseguido pola patronal a través da reforma laboral do PP. Reforma laboral que permite ademais abaratar salarios a nivel das empresas, sen que o preacordo do convenio estableza cláusulas que contrarresten esa posibilidade.

En definitiva, estamos ante un recorte salarial inxustificado e malia que foi negociado polas cúpulas das organizacións sindicais centralistas, os seus delegados e delegadas son responsables se non se desmarcan claramente da decisións das Direccións dos seus sindicatos, evitando que se asine o acordo definitivo.

Ningún comentario: