9 de feb. de 2009

Victoria sindical fronte a Atento: unha dura lección laboral

Un recente conflito na empresa de telemarketing Atento na Coruña reflicte a importancia de defenderse sindicalmente. O persoal que reclamou xudicialmente contra unha decisión da empresa seguirá traballando, os que optaron por calar quedaron no paro.

Atento presentou en novembro 27 traslados dende a Coruña para un novo centro en León, aberto con subvencións do goberno central. Entre o persoal trasladado figuraban un delegado e unha delegada da CIG.

Con estes traslados Atento pretendía abaratar o despedimento dos traballadores, e traballadoras, consciente de que ninguen deixa a súa vida atras por 700 euros ao mes.

Ante esta situación a CIG chamou ao persoal a mobilizarse e presentar denuncias, así no mes de xaneiro tivo lugar o primeiro xuizo, coñecendose a sentenza o día 6 de febreiro (data na que estaba prevista un novo xuizo).

A sentenza foi favorable para os traballadores e traballadoras, xa que declarou improcedentes os traslados dos dous delegados da CIG, obrigando a repoñelos nas condicións anteriores, é decir a que sigan traballando na Coruña.

Ante a sentenza e para evitar novos xuizos, a empresa negociou co avogado da CIG a recolocación na Coruña do resto do persoal que optou por emprender accións legais contra o traslado.

O persoal que optou anteriormente polo cobro dunha indemnización e marchar da empresa, que non quixo defender legalmente os seus dereitos, quedou no paro. Unha lección para todos e todas.

Ningún comentario: