10/05/2017

Asembleas co persoal de Vodafone Comercial

Dende a nosa Sección Sindical, queremos agradecervos a todas e todos a vosa participación nas reunións de hoxe.

Aproveitamos para explicar, novamente, os cálculos das indemnizacións, en función da situación na que se poida atopar o traballador/a.
 • Indemnización por despido por causas obxectivas (Art.53 E.T.): 20 días de salario por ano traballado ata un máximo de 12 mensualidades (360 días) *Pedimos desculpas xa que inicialmente informáramos de un máximo de 9 mensualidades.
 • Extinción do contrato por modificación substancial das condicións de traballo (Art.41 E.T.): a indemnización é de 20 días de salario por ano traballado ata un máximo de 9 mensualidades (270 días).
 • Fin de obra: (Disposición transitoria octava do E.T.)
   8 días de salario por ano traballado para os contratos anteriores ao 31/12/2011
   9 días de salario por ano traballado para os contratos realizados no 2012
   10 días de salario por ano traballado para os contratos realizados no 2013
   11 días de salario por ano traballado para os contratos realizados no 2014
   12 días de salario por ano traballado para os contratos realizados a partir do 01/01/2015
 • Indenmización por despido improcedente: 33 días por año de servicio, hasta un máximo de 24 mensualidades.  Nos contratos anteriores ao 12/02/2012, deberá ser calculada conforme a un doble cómputo:
    * ata o 11/02/2012 a razón de 45 días de salario por ano traballado, con un tope de 42 mensualidades
    * a partir do 12/02/2012 ata a data do despido, a razón de 33 días de salario por ano traballado con un tope de 24 mensualidades

Recordarvos que estamos á vosa disposición para calquera dúbida, consulta ou reclamación que queirades facernos


Ningún comentario: