19/06/2008

Denuncia na Inspección de Traballo e Conflito Colectivo polo dereito aos 14 festivos anuais

Dende finais do ano pasado vimos denunciando que Bosch cando fixa as quendas do persoal establece os días festivos como días de descanso semanal. Deste xeito o persoal non ten dereito a disfrutar dos 14 festivos anuais previstos por Lei para todos os traballadores e traballadoras.

Dende aquela cada vez que Bosch fixo coincidir os dias de descanso cos festivos (1 de xaneiro, 1 de maio ou 17 de maio) solicitamos formalmente da empresa que respectase o dereito do persoal. En ningún caso tivemos contestación.

Ante esta situación temos presentada denuncia na Inspección de Traballo, para que requira a empresa para que respecte os festivos. Coñecemos outros casos en empresas que traballan a quendas, nos que a Inspección requiriu ás empresas.

Tiñamos anunciado tamén un Conflito Colectivo, pero a falta de contestación por parte da empresa obrigounos a agardar este tempo, era preciso demostrar que o non disfrute dos festivos non era unha conduta non era casual, si non unha decisión empresarial.

Agora xa podemos anunciar a presentación do Conflito Colectivo, para que sexa a Audiencia Nacional quen determine o dereito do persoal aos 14 días festivos anuais.

Este conflito súmase ao xa presentado polos incumprimentos do Convenio no relativo a obrigatoriedade de ter ao 30% do persoal indefinido.

No mes de decembro, ante o éxito da Folga, Bosch adquiriu o compromiso de sentarse a negociar, pero Manuel Ferreira mentiu o 21 de decembro. A empresa optou dende aquela por perseguir a CIG e por incumprir o Convenio co fin de establecer unha negociación á baixa.

Pero quede claro que para a CIG o cumprimento da lei non é negociable, Bosch debe cumprir o Convenio sen concesións, o primeiro paso efectivo para conseguir novos dereitos.

Ningún comentario: